Сагатова Айгуль Жайлауовна

Сагатова Айгуль Жайлауовна

Лауазымы: «Музыкалық білім» кафедрасының аға оқытушысы

Еңбек өтілі жалпы және ғылыми-педагогикалық: жалпы -30 жыл, ғылыми-педагогикалық 29 жыл

Жасы: 56 жаста

Негізгі білім (мамандық, оқу орнын бітірген жылы):

Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы; мамандық «Домбыра», 1992 ж.

Ведомстволық және басқа да наградалар:

  • Медаль Қазақ ұлттық  өнер университетіне 20 жыл» (15 мамыр, 2018ж.)

Ғылыми жобаларға қатысу:

  • «Ғылыми қазына» («Қазіргі қазақ музыкасы» сериясы) пәнаралық ғылыми бағдарламасының «Болашақ музыка мұғалімдерінің этномәдени креатосферасын қалыптастыру (электрондық білім беру ресурстары негізінде)» бағыты бойынша ғылыми жобаның орындаушысы. ҚР БҒМ Ғылым комитеті негізінде ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландырудың «Елдің зияткерлік әлеуеті» (Астана, Қазақстан, 2012-2014 ж.).

Біліктілікті арттыру курстары:

  • «Мектепке дейінгі музыкалық білім берудің технологиялық және әдістемелік негіздері». «М.Е.Евсевьев атындағы Мордовия мемлекеттік педагогикалық институты» Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары оқу орны (МГПИ), Саранск, РФ. (72 сағат) (13.04.2017)
  • «Музыкалық білім. Оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістері» (40 сағат). «Музыкалық қор» (15-18 қараша 2018 ж.)
  • «A General English language cours of the   Beginner level». (72 hours) at the Liberty educational center. Gune, 2019.
  • «Инновациялық білім беру технологиялары және дидактикалық модельдер» (72 сағат), маусым, 2020 ж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ;
  • Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, мамандығы: домбыра, «Авторлық курс» бағдарламасы. Онлайн желіде, 72 сағат.(04.-24.04.2021ж.)
  • Шеберлік сынып «Дирижер техникасының негіздері мен жалпы методика турасында» ҚР еңбек сіңірген қайраткері, профессор Жайымов Айтқали Тілепқалиұлы (12.2020ж.)
  • Республикалық семинар «Музыкальное развитие как средство социализации детей с ООП в условиях инклюзивного образования» 3 сағат. (20.11.2020ж.)

 Жарияланған оқу-әдістемелік басылымдар:

оқу-әдістемелік басылымдар

Сілтемелер

1

«Мұхаметқали Тналин. Есілім еркем». Партитуралар жинағы. Құрастырған А.Сагатова.-Астана, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2011ж. – 187 бет

 

 

3

Қазақ халық аспаптар оркестріне арналған партитуралар жинағы «М.Тналин. Құлпырған елім». Құрастырушы және  редактор А.Сағатова. -202 бет (16 б.б.)

 

https://drive.google.com/file/d/1_LCdkAB03wAshtCNC6nTugsy4ZRmovOr/view?usp=sharing

 

 

Ғылыми басылымдар:

Мақалалар

Сілтемелер

1

«Духовный потенциал кюя  как основа формирования идентичности личности».

«VІ-Боранбаев оқулары: заманауи көркем білім жүйесі: қалыптасуы, дамуы, инновациялар» Қазақ ұлттық өнер университетінің Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.  0,3 б.б.(10.02.2017г.);

 254-259 беттер

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/VI-mezhdun-boranb-chteniia-2017.pdf

 

2

«Особенности внедрения евроинтеграционных процессов в музыкально-образовательной системе Казахстана ».The first international scientific congress of young scientists of europe and asia» Vienna, Austria. 1–3th april 2017; 43-47 беттер

https://drive.google.com/file/d/10Ss8ilxjSmdzQWI_tpqXuRTh6hWbtT5i/view?usp=sharing

 

3

«Казахская инструментальная музыка в пространстве Астаны». «VII-Боранбаев оқулары: көркемдік білім берудегі ғылыми тәжірибе: проблемалары, тәжірибесі, келешегі» Қазақ ұлттық өнер университетінің Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 0,3 б.б. (09.02.2018 ж.);286-290 беттер

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/VII-mezhdun-boranb-chteniia-2018_compressed.pdf

 

4

«Функционирование традиционного музыкального инструментария современном образовании Казахстана»

«VIII-Боранбаев оқулары: жаҺандық әлемнің көркемдік білім берудің басты векторы ретінде тарихи сананы жаңғырту». Қазақ ұлттық өнер университетінің Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 0,3 б.б. (08.02.2019ж.);  139-145 беттер

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/VIII-mezhdun-boranb-chteniia-2019.pdf

 

5

«Развитие исполнительской культуры будущих учителей музыки в классе домбры».

«IX-Боранбаев оқулары: көркемдік білімнің үздіксіз жүйесінде білім беру сапасының жоғарылауы» Қазақ ұлттық өнер университетінің Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 0,3 б.б. (14.02.2020ж.); 77-81 беттер

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/IX-mezhdun-boranb-chteniia-2020.pdf

 

6

 

«Домбыраны үйрету барысында күйді жеке және  оркестрмен  орындау». «Қазақстан Республикасының заманауи қосымша білім беру саласындағы теориясы мен тәжірибесі» Нүр-Сұлтан қаласы әкімдігінің №1 БММ хал.ғыл-практ.педагог. конференцияның материалдары (0,4 б.б.) 12.11.2019 ж.; 94-100 беттер

https://drive.google.com/file/d/1z3SL8h-FdMxifLRV358Og43UUYaGBPSR/view?usp=sharing

 

7

«Фольклорный ансамбль «Балауса» Детской музыкальной школы №1 г.Нур-Султан: из опыта работы». «Қазақ білімі» Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал.№10(37), қазан 2020ж. (0,1б.б.); 29-30 беттер

https://drive.google.com/file/d/1_fJE3TrIaQ4IEjglz5PwFhH4a5BSl-Bw/view?usp=sharing

 

8

«К вопросу о применении дистанционных образовательных технологий в классе домбры студентов специальности «Музыкальное образование».

«X-Боранбаев оқулары: қашықтықтан оқыту жағдайында көркем білім берудің үздіксіз жүйесін дамыту ерекшеліктері» Қазақ ұлттық өнер университетінің Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 0,3б.б.,12 ақпан, 2021ж.; 126-131 беттер

https://kaznui.kz/wp-content/uploads/2022/01/X-mezhdun-boranb-chteniia-2021.pdf

 

9

«М.Тналиннің шығармашылығына шолу».

«Қазақстанның тәуелсіздігі аясындағы қазіргі заманғы қосымша білім беру» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік педагогикалық конференцияның материалдары. . – Нұр-Сұлтан: «Булатов А.Ж.»ЖК, 2021.-175 б.; 17-22 беттер

https://drive.google.com/file/d/1iKJDXYEWI45ie8VgCDR_DPK2yRO9JaeX/view?usp=sharing

 

Шығармашылық жетістіктері:

«Planet skills»  Халықаралық  білім беру жобасының ІІІ «Қашықтан оқытудың үздік педагогі» республикалық кәсіби сайысы. Номинация «Бейне сабақ»  – 1 дәрежелі диплом (29.06. 2020г.)