Шайкенова Жанар Шалкарбековна

Байланыс мәліметтері: Е-mailzhanarshaikenova@mail.ru

Академиялық қызметі: аға оқытушы

Ғылыми дәрежесі: PhD докторы

Білімі / біліктілігі (жылы, елі, оқу орны):

2006-2010 – бакалавриат, Қазақстан, Құрманғазы атындағы азақ ұлттық консерваториясы

2012-2014 – магистратура, Қазақстан, ҚазҰӨУ

2014-2017 – докторантура, Қазақстан , ҚазҰӨУ

Қызмет бағыты: музыкатану, этномузыкатану

Кәсіби қызметі: (тәжірибесі , мекеме, лауазымы)

2005-2006 – Қарағанды гуманитарлық колледжі, оқытушы

2006-2011 – Чайковский атындағы музыкалық колледжі, оқытушы

2010-2011 – Есік қаласының гуманитарлық-экономикалық колледжі, «музыкалық білім» бөлімінің меңгерушісі

2011-2019 – ҚазҰӨУ, оқытушы

2019-2020 – ҚазҰӨУ, аға оқытушы

Ғылыми еңбектер, басылымдар, (соңғы 3 жылдағы басылымдары)

  1. Қазақ халқының қазіргі заманғы фольклоріндегі хат-өлеңдері // Қазақ халқының қазіргі заманғы фольклоріндегі хат-өлеңдері. Б. 87-89
  2. Жанр «песни-письма» как культурно-исторческий феномен // VI-Боранбаев оқулары: «Заманауи көркем жүйесі: қалыптасуы, дамуы, инновациялар» қазақ ұлттық өнер университетінің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Астана, 2017, С.276-281
  3. Қазақ музыкалық-поэзиялық өнеріндегі хат-өлең жанрын көтеру мәселесі // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «ХАБАРШЫ» ғылыми журналы, №1 (116). Астана, 2017, Б.298-231
  4. Қазақ фольклорындағы хат-өлеңдердің кейбір мәселелері мен маңызды тұстары // С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ПМУ ХАБАРШЫСЫ ғылыми журналы, филологиялық сериясы. №3 (2017), Павлодар, 2017, Б.285-291
  5. Гүлсім Байтенованың хат-өлең жанрын зерттеудегі еңбегі» // Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының ХАБАРЛАРЫ, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №5(315), Алматы, 2017, Б.217-221
  6. Scopus компаниясының мәліметтер базасына енген мерзімді басылымдарда «Artistry as a fenomenon of artistic creativity» // Fontes Artis Musicae7 – 2017. – Vol.64. – Iss.3, P. 222-234
  7. Современное собирание одного из жанров музыкально-поэтического искусства казахского народа – хат-өлең (песня-письмо) // Актуальные проблемы искусства: история, теория, методика: метериалы IV Международной научно-практической конференции, 2018, С.112-114

Меңгерген шет тілдері: ағылшын