Шегебаев Пернебек

Шегебаев Пернебек

Байланыс мәліметтері: E-mail: pshegebayev@mail.ru

Академиялық қызметі: ҚазҰӨУ профессоры, (ҚР ЖАК доценті)

Ғылыми дәрежесі: өнертану ғылымының кандидаты (ИС № 001560, 25 ноября 1987 г.)

Білімі/біліктілігі: жоғары (аспирантура). (Құрманғазы атындағы АМК (музыкатану, 1977 ж.), Н.Черкасов атындағы ЛГИТМиК (этномузыкатану, 1987 ж.)

Қызмет бағыты: дәстүрлі музыка, қазақтың халық аспаптық музыкасы

Ғылыми еңбектер, басылымдар, (соңғы  жылдағы басылымдары):

Оқу құралы. История казахской инструментальной музыки ХIХ века. (Издание второе, дополненное) – Тараз: Издательство «Dulaty University», 2021. – 86 с. ISBN 9965-35-602-5

Мақалалар: 1. Музыкальное наследие Абая и Аль-Фараби (критический взгляд на некоторые устоявшиеся представления) // Великая степь и казахская музыка: современные подходы и новые взгляды. Матер. междунар. научно-практической конференции, посвященной 30-летию Независимости РК – Нур-Султан, 2021. –  с. 31-37.

  1. 2. О многомерности домбровой монодии // Сравнительное искусствознание – XXI век. Вып. 2: Статьи и материалы II Международного конгресса «Орловские чтения: Актуальные проблемы современного сравнительного искусствознания», / Российский институт истории искусств [ред.-сост. Д. А. Булатова; отв. ред. И. В. Мациевский]. – СПб., 2021. – с. 263-269.
  2. 3. Об единстве личностных качеств народного музыканта и стилевых свойств его музыки (на примере Курмангазы) // Культурное наследие. № 3 (98). Астана, 2022.

Біліктілікті арттыру курстары: сертификат № 1353: Оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді бағалау бойынша сарапшыларды оқыту курсы (72 сағат). 2021 жыл, тамыз-қыркүйек

Лауреаттар: жоқ

Жетістіктері: «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасының аясында жүзеге асырылған «Ұлы даланың көне сарындары» жобасына қатысу. 2020

Меңгерген шет тілдері: орыс тілі – жетік, неміс тілі – сөздікпен.