УНИВЕРСИТЕТ

ОҚУ ПРОЦЕСI

ОҚУҒА ТҮСУШІЛЕР

СТУДЕНТ

ҒЫЛЫМ

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламалары

«Музыкалық орындаушылық» факультеті

«Эстрадалық өнер» кафедрасы

Бакалавр
6B02181 - Эстрада өнері - Эстрада вокалисі БББ 2019
БББ 2022
БББ 2023
6B02182 - Эстрада өнері - Эстрада оркестрінің артисі БББ 2019
БББ 2023
6B02183 - Эстрада өнері - Эстрада композиторы, дыбыс өңдеуші
МАгистр
7М02181 - Эстрада өнері - Эстрада вокалисі БББ 2022
БББ 2023

«Вокалдық өнер» кафедрасы

Бакалавр
6B02103 - Вокалдық өнер БББ 2019
БББ 2023
ЭПК 2021 (Қазақ)
МАгистр
7М02103 - Вокалдық өнер БББ 2019
БББ 2023
ЭПК 2021 (Қазақ)
ЭПК 2023 (Қазақ)
7М02105 - Вокалдық өнер (бейіндік бағыт) БББ 2020
ЭПК 2021 (Қазақ)

«Музыкалық орындаушылық және педагогика» кафедрасы

Бакалавр
6B01401 - Музыкалық білім БББ 2020
6B01402 - Музыкалық орындаушылық және педагогика БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7М01401 - Музыкалық білім БББ 2020
7М01402 - Музыкалық орындаушылық және педагогика БББ 2023
БББ 2022
ЭПК 2023 (Қазақ)
Доктор
8D01401 - Музыкалық білім БББ 2020
8D01402 - Музыкалық орындаушылық және педагогика БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)

«Дирижерлеу» кафедрасы

Бакалавр
6B02126 - Оркестрлік дирижерлеу БББ 2019
БББ 2023
ЭПК 2019 (Қазақ)
ЭПК 2020 (Қазақ)
ЭПК 2021 (Қазақ)
ЭПК 2022 (Қазақ)
ЭПК 2023 (Қазақ)
6B02127 - Хорды дирижерлеу БББ 2019
БББ 2022
БББ 2023
ЭПК 2019 (Қазақ)
ЭПК 2020 (Қазақ)
ЭПК 2021 (Қазақ)
ЭПК 2022 (Қазақ)
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7M02126 - Оркестрлік дирижерлеу БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
ЭПК 2020 (Қазақ)
ЭПК 2021 (Қазақ)
7М02127 - Хорды дирижерлеу БББ 2019
БББ 2021
БББ 2023
ЭПК 2019 (Қазақ)
ЭПК 2021 (Қазақ)
ЭПК 2022 (Қазақ)
ЭПК 2023 (Қазақ)

«Оркестрлік орындаушылық» факультеті

«Скрипка» кафедрасы

Бакалавр
6B02122 - Аспаптық орындау - Ішекті аспаптар - Скрипка БББ 2019
БББ 2023
МАгистр
7M02122 - Аспаптық орындау - Ішекті аспаптар - Скрипка БББ 2019
БББ 2023
Доктор
8D02122 - Аспаптық орындау – Скрипка БББ 2019

«АВАК» кафедрасы

Бакалавр
6B02102 - Аспаптық орындау - Ішекті аспаптар-АВАК БББ 2023
БББ 2019
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7M02102 - Аспаптық орындау - Ішекті аспаптар - АВАК БББ 2023
БББ 2019
Доктор
8D02102 - Аспаптық орындау – АВАК БББ 2019

«Үрлемелі және соқпалы аспаптар» кафедрасы

Бакалавр
6B02123 - Аспаптық орындау - Үрлемелі және соқпалы аспаптар БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7М02123 - Аспаптық орындау - Үрлемелі және соқпалы аспаптар
Доктор
8D02123 - Аспаптық орындау – Үрлемелі және соқпалы аспаптар

«Камералық ансамбль және квартет» кафедрасы

«Музыкатану және фортепиано» факультеті

«Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасы

Бакалавр
6B02110 - Поэзия және өнер БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)

«Музыкатану және композиция» кафедрасы

Бакалавр
6B02109 - Музыкатану БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)
6B02130 - Композиция БББ 2019
БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7M02109 - Музыкатану БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)
7М02130 - Композиция БББ 2019
БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)
Доктор
8D02109 - Музыкатану БББ 2023
8D02110 - Музыкатану (бейіндік бағыт) БББ 2022

«Фортепиано және орган» кафедрасы

Бакалавр
6B02101 - Аспаптық орындау - Фортепиано БББ 2023
БББ 2019
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7М02101 - Аспаптық орындау - Фортепиано БББ 2023
БББ 2019
ЭПК 2023 (Қазақ)
Доктор
8D02101 - Аспаптық орындау – Фортепиано БББ 2019

«Міндетті фортепиано және концертмейстерлер» кафедрасы

«Дәстүрлі музыкалық өнер» факультеті

«Домбыра» кафедрасы

Бакалавр
6B02142 - Халық аспаптары (Домбыра) БББ
ЭПК 2023 (Қазақ)
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7М02142 - Халық аспаптары (Домбыра) БББ
ЭПК 2023 (Қазақ)
ЭПК 2023 (Қазақ)

«Қобыз және орыс халық аспаптар» кафедрасы

Бакалавр
6B02143 - Халық аспаптары (Қобыз және ОХА) БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7М02143 - Халық аспаптары (Қобыз және ОХА) БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)

«Дәстүрлі ән» кафедрасы

Бакалавр
6B02104 - Дәстүрлі жыр (Айтыс) БББ 2022
БББ 2023
6B02141 - Дәстүрлі ән БББ 2022
БББ 2023
ЭПК 2022 (Қазақ)
6B02144 - Дәстүрлі жыр БББ 2022
МАгистр
7М02104 - Дәстүрлі жыр (Айтыс) БББ 2022
7М02141 - Дәстүрлі ән БББ 2022
7М02144 - Дәстүрлі жыр БББ 2022

«Көркем өнер» факультеті

«Кескіндеме және мүсін» кафедрасы

Бакалавр
6B02131 - Кескіндеме - Станокты кескіндеме БББ 2019
6B02132 - Кескіндеме - Монументалды кескіндеме БББ 2019
6B02133 - Кескіндеме - Реставрация БББ 2019
6B02134 - Мүсін БББ 2019
МАгистр
7M02134 - Мүсін БББ 2022
БББ 2019
БББ 2019
7M02107 - Кескіндеме (түрлері бойынша)

«Сценография және сәндік өнер» кафедрасы

Бакалавр
6B02111 - Сценография -Театралды-декорациялық өнер БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02115 - Сценография-Театр, кино және ТД костюмінің сценографиясы БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02117 - Сценография - Театр техникасы және спектакльді көркемдеу БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02118 - Сценография- Жарық техникасы БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02119 - Театр, кино және ТД гримінің сценографиясы БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02121 - Сценография - Киім дизайны БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02136 - Өнеркәсіп дизайны БББ 2020
ЭПК 2020 (Қазақ)
6B02137 - Интерьер дизайны БББ 2020
ЭПК 2020 (Қазақ)
6B02138 - Арт-дизайн БББ 2020
ЭПК 2020 (Қазақ)
6B02139 - Графикалық дизайн БББ 2020
ЭПК 2020 (Қазақ)
6B02172 - Сәндік өнер - Көркем тоқыма БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02175 - Сәндік өнер - Металл және басқа материалдарды көркемдеп өңдеу БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02190 - Кино және ТД суретшісі БББ 2019
ЭПК 2019 (Қазақ)
МАгистр
7M02116 - Сценография (түрлері бойынша) БББ 2022
ЭПК 2022 (Қазақ)
7М02117 - Сценография - Театр техникасы және спектакльді көркемдеу
7М02119 - Театр, кино және ТД гримінің сценографиясы

«Режиссура, арт-менеджмент және операторлық өнер» факультеті

«Кинорежиссура және телевидение» кафедрасы

Бакалавр
6B02161 - Режиссура, кино және теледидар продюсерлігі БББ 2019
БББ 2023
6B02166 - Көркем фильм режиссурасы БББ 2019
БББ 2023
6B02167 - Телевидение режиссурасы БББ 2019
БББ 2023
6B02168 - Анимациялық фильм режиссурасы БББ 2019
БББ 2023
ЭПК 2019 (Қазақ)
6B02170 - Деректі фильм режиссурасы БББ 2019
БББ 2023
МАгистр
7М02161 - Режиссура, кино және теледидар продюсерлігі БББ 2019
7М02166 - Көркем фильм режиссурасы БББ 2019

«Операторлық өнер, дыбыс режиссурасы және арт-менеджмент» кафедрасы

Бакалавр
6B02106 - Арт-менеджмент БББ 2023
БББ 2019
ЭПК 2023 (Қазақ)
ЭПК 2019 (Қазақ)
ЭПК 2020 (Қазақ)
ЭПК 2021 (Қазақ)
ЭПК 2022 (Қазақ)
6B02164 - Операторлық өнер БББ 2019
БББ 2023
6B02165 - Кино және ТД дыбыс режиссурасы
6B02169 - Музыкалық дыбыс режиссурасы
МАгистр
7M02106 - Арт-менеджмент БББ 2023
БББ 2019
7М02164 - Операторлық өнер
Доктор
8D02103 - Арт-менеджмент

«Театр өнері және өнертану» факультеті

«Драма театр актері және режиссура» кафедрасы

Бакалавр
6B02163 - Драма театрының режиссурасы БББ 2019
ЭПК 2023 (Қазақ)
6B02171 - Драма театры және кино артисі БББ 2019
ЭПК 2023 (Қазақ)
МАгистр
7M02163 - Драма театрының режиссурасы БББ 2023
7М02171 - Драма театры және кино артисі БББ 2023
ЭПК 2023 (Қазақ)
ЭПК 2023 (Қазақ)

«Музыкалық -драма және қуыршақ театр өнері» кафедрасы

Бакалавр
6B02116 - Музыкалық театр режиссурасы
6B02173 - Музыкалық театрының артисі БББ 2019
6B02176 - Қуыршақ театры артисі БББ 2019
6B02180 - Қуыршақ театрының режиссурасы БББ 2019

«Өнертану» кафедрасы

Бакалавр
6B02124 - Кинотану БББ 2019
6B02125 - Мұражайтану БББ 2019
6B02128 - Кинотеледраматургия БББ 2019
6B02129 - Театртану БББ 2019
6B02162 - Өнертану БББ 2019
МАгистр
7М02132 - Кинотану БББ 2019
7М02133 - Кинотеледраматургия БББ 2019
ЭПК 2023 (Қазақ)
7М02136 - Театртану БББ 2019
7М02162 - Өнертану БББ 2019
Доктор
8D02162 - Өнертану БББ 2019
БББ 2023
8D02124 - Кинотану БББ 2021
8D02133 - Кинотеледраматургия БББ 2021

ҚазҰӨУ қоғамдық қабылдауы

Бұл жерден Сіз жиі қойылатын сұрақтарға жауап ала аласыз, сонымен қатар өз сауалыңызды жолдай аласыз.

Copyrights © 2024 Қазақ ұлттық өнер университеті. All rights reserved.